Konkurs Studencki 2020

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki, organizowaną przez Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Prace na LIV Konkurs można składać do 31 października 2020. Szczegóły zgłaszania prac znajdują się na http://www.math.uni.wroc.pl/ptm/ Pełny regulamin konkursu https://www.ptm.org.pl/?q=konkursy/regulamin-konkursu-ptm-na-najlepsza-prace-studencka-z-teorii-prawdopodobienstwa-i-zastosowa W skład jury wchodzą: Piotr Biler - UWrMarek Bodnar – … Czytaj dalej Konkurs Studencki 2020

Walne Zebranie Członków OWr PTM

Zarząd Oddziału WrocławskiegoPolskiego Towarzystwa MatematycznegozwołujeWalne Zebranie Członków OWr PTMw dniu 29 listopada (piątek) 2019 r.w sali B budynku Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiegopl. Grunwaldzki 2/4,początek: godz. 16.15. Proponowany porządek obrad: 1. Wybór przewodniczącego zebrania oraz członków komisji skrutacyjnej. 2. Sprawozdanie Zarządu OWr PTM z działalności w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 29 listopada 2019 … Czytaj dalej Walne Zebranie Członków OWr PTM

LIII Konkurs

LIII Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki Konkurs organizowany jest przez Oddział Wrocławski PTM w celu propagowania wśród studentów problematyki teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki oraz promocji młodych matematyków uzyskujących oryginalne wyniki teoretyczne czy też rezultaty znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarki. Prace zgłaszane na Konkurs są oceniane przez jury konkursu … Czytaj dalej LIII Konkurs